ALGEMENE VOORWAARDEN VRF

ONZE OPDRACHTGEVERS

KANTOOR ADRES

Van Rossum Facilities BV.
Frankweg 2
2153 PD, Nieuw-Vennep

Delivery specifications Files

Files

Please use our specifications.

• Should you need help with your layout, please contact us.
• Files will be checked on accuracy and completeness. We can help you with adjustments as well. Charges may apply.

Logo's and texts

File types – EPS or AI (Illustrator )
Fonts – Include fonts with outlines or add Font map
Transparency – Flatten

Pictures

File type – JPG – PDF – TIFF – PSD (Photoshop)
File size – Min 100 dpi final size
Colour mode – CMYK
Layout – Preferably 1 : 1 – larger formats made to scale (with note)*

*For scaled files, the resolution should be proportional (for example: scale 1: 10 = 1000 dpi)

Dimensions
Banner wall Exhibition stand – Dimenstions wall + 10cm around extra in connection with cover of the banner around the wall
Print files

• Layout without bleed, crop marks, etc.
• When delivering files for a banner that is provided with eyes (all round), account must be taken of a 5 cm loss of vision around the location of the eyes to be placed. Please place texts etc at least 6cm from the edge.
• When delivering files for a banner that is provided with tunnels, account must be taken of a 10 cm loss of sight in relation to the tunnels to be placed. Please place texts etc. at least 11 cm from the top and bottom.
• When delivering files for a banner on a exhibition stand, a 10 cm cover around the stand construction wall must be taken into account. Please place text etc. at least 20 cm around the side.

General terms

Prices mentioned are valid for a maximum of 3 show days and a handling period of 10 days between assembly and disassembly. Price are including transportation and build-up.

Graag willen wij u vragen om bestanden volgens onze specificaties aan te leveren.

• Named prices are excluding TAX/VAT and excluding event insurance.
• Materials supplied by VRF BV are being placed at responsibility of the customer.
• Customer needs to take care of the needed powersupply. This powersupply has to be requested at the exhibition organisation.
• A charge of 25% will be applied on orders placed within 2 weeks of the start of the exhibition.
• Payment must be made no longer then 2 workingdays before the start of the builup of the event.
• The general terms and conditions of VRF BV apply to all deliveries and orders. The terms and conditions can be found on our website: https://www.vrf.nl/downloads

If you want a specified quotiation don’t hasitate to contact Rick Middel on +31(0)854 892 060 or send an email to: expohaarlemmermeer@vrf.nl

Aanleverspecificaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.
Bestanden
Graag willen wij u vragen om bestanden volgens onze specificaties aan te leveren.
• Heeft u assistentie nodig bij de opmaak, neem dan contact met ons op.
• Aangeleverde bestanden worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. In overleg kunnen wij nog eventuele aanpassingen voor u doorvoeren. Afhankelijk van de hoeveelheid arbeidsuren, kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.
Logo's en teksten
Type bestand – EPS of AI (Illustrator )
Fonts/ Lettertype – Fonts graag insluiten d.m.v. letteromtrekken of meeleveren in Font map
Transparanties – Afvlakken
Beeldmatriaal
Type bestand – JPG – PDF – TIFF – PSD (Photoshop)
Bestandsgrootte – Minimaal 100 dpi op eindformaat
Kleurmodus – CMYK
Opmaak – Bij voorkeur 1:1 – grotere formaten kunt u in schaal opmaken (graag vermelden)*
Afmetingen
Doek om standbouwwand – Afmeting standbouwwand + 10cm rondom extra ivm omslag doek om wand
Printbestanden
• Er hoeft met de opmaak geen rekening gehouden te worden met afloop, snijtekens etc.
• Bij het aanleveren van bestanden t.b.v een banier wat (rondom) wordt voorzien van zeilogen dient rekening gehouden te worden met 5cm zichtverlies rondom i.v.m de te plaatsen zeilogen. Graag teksten etc minimaal 6cm van de rand plaatsen.
• Bij het aanleveren van bestanden t.b.v een banier wat wordt voorzien van tunnels dient rekening gehouden te worden met 10cm zichtverlies i.v.m de te plaatsen tunnels. Graag teksten etc. minimaal 11cm van de boven- en onderkant plaatsen.
• Bij het aanleveren van bestanden t.b.v een banier om een standbouwwand dient rekening. gehouden te worden met een omslag van 10cm om de standbouwwand heen. Graag teksten etc. minimaal 20cm rondom van de kant plaatsen

Algemene voorwaarden

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief transport en montage, VRF BV behoud zich het recht in alle redelijkheid afhankelijk van extra bestellingen of aanpassingen hiervan af te wijken. Dit zal ten tijde van de aanvraag worden medegedeeld.
Graag willen wij u vragen om bestanden volgens onze specificaties aan te leveren.
• Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief evenement verzekering.
• Materialen zoals door VRF BV geleverd worden geplaats op verantwoording van de klant.
• Voor de benodigde stroomvoorziening dient de klant zelf zorg te dragen. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden bij de beurs organisator dan wel de evenementen locatie.
• Op bestellingen die worden geplaatst na (datum 2 weken voor aanvang evenement) wordt een toeslag van 25% berekend.
• Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang opbouw van het evenement.
• Op alle leveringen en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van VRF BV van toepassing. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website: https://www.vrf.nl/downloads
Mocht u een aangepaste offerte wensen kunt u contact opnemen met Rick Middel op telefoonnummer +31(0)854 892 060 of stuur een e-mail naar: expohaarlemmermeer@vrf.nl